O nas

Sprzątanie wewnątrz obiektów

Sprzątanie po remontach

Sprzątanie na zewnątrz obiektów

Pielęgnacja terenów zielonych

Ekspresowe szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

Ekspresowe remonty i wykończenia

Obsługa portierni i recepcji

Ochrona mienia

Obrót nieruchomościami

Nadzór techniczny nad obiektami (usługi "Złota rączka")

Kontakt i dojazd

          Z.U."Sagitta" prowadzony przez właścicielkę Aleksandrę Hacuś zarejestrowany został dnia 01.10.1987r . Od tego dnia Firma prężnie się rozwija dążąc w każdej dziedzinie swojej działalności do najwyższego standardu usług.

          Dobre imię Firma nasza zawdzięcza wnikliwemu doborowi pracowników, których charakteryzuje uczciwość, pracowitość oraz wysoka kultura osobista – na cechy te kierownictwo Firmy zwraca szczególną uwagę.

          Na małopolskim rynku postrzegani jesteśmy jako Firma solidna, uczciwa i bezkonfliktowa. Przez wiele lat wykazywaliśmy się lojalnością i dbałością o dobre imię współpracujących z nami Firm, czym mamy nadzieję zasłużyliśmy na ich zaufanie a czego dowodem są długotrwałe kontrakty.

 
Nominacja do nagrody "HERMES 2000"
na najlepszą firmę na rynku małopolskim

  Nadmieniamy również, że czynnie uczestniczymy w restrukturyzacji zakładów pracy przejmując pracowników etatowych zapewniając im godziwe warunki pracy oraz płacy.

         Staramy się również udzielać charytatywnie oraz wspomagać osoby znajdujące się w trudnym położeniu materialnym poprzez oferowanie im możliwości pracy.

          Ceny za usługi sprzątania lub dekoracji wnętrz są każdorazowo ustalane i negocjowane ze Zleceniodawcą. Gotowi jesteśmy do negocjowania stawek , które usatysfakcjonują Obie Strony.